Over Buurzaam Westenholte

Samen aan de slag om onze huizen, straten en wijk te verduurzamen

Buurzaam Westenholte is werkgroep van Wijkvereniging WVF. Samen met wijkbewoners nemen we initiatieven voor een groene en energiezuinige wijk.

Wij willen onze buurt versterken en verbinden zodat we van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. Hierbij werken we nauw samen met Stinskracht.

We willen meer ‘een beweging’ zijn, dan een ‘commissie’ of vaste groep. Op zo’n manier dat mensen in onze wijk aanhaken aan projecten die aanspreken. En weer afhaken wanneer dat goed voelt. Heb je een idee en wil je daarover sparren? Of zoek je medestanders om je te helpen? Haak bij ons aan!

Heb je hulp nodig om slim energie te besparen? Weet je niet waar je moet beginnen of heb je juist een hele concrete vraag? Binnen het netwerk dat wij hebben, zijn altijd antwoorden en hulp te vinden.

Wil je meer weten? Stuur ons een mailtje op buurzaam@wijkverenigingwvf.nl.